Radna akcija čišćenja prilaznog puta Kotoru od Griškog mosta prema vrhu Kotora, održat će se u srijedu 18.1.2012.

Okupljanje:  Svi zainteresirani neka dođu u 9 sati kod Gradske sportske dvorane.

Sa sobom treba ponijeti alat za uređenje staze: radne rukavice, škare, pile, sjekirice.

Akciju koordinira Josip Pravdica