Radna akcija čišćenja staza na Kotoru, 11.03.2012.

 

Radna akcija čišćenja staza na Kotoru u kojoj su sudjelovali planinari Strileža, vatrogasci iz DVD Crikvenica , radnici GKTD Murvica,  članovi Čakavske katedre Kotor. Ovo je nastavak suradnje započete pred godinu dana da se zajedničkim radom više udruga obnove zapuštene staze po Kotoru , zarasle crikvice otvore pogledu, a sve sa ciljem da Kotor postane prohodniji i time privlačniji domaćim stanovnicima i turistima.
Današnja akcija bila je usmjerena prvenstveno čišćenju staza koje će planinari koristiti za akciju Pješačenjem do zdravlja koja se održava 20.05. Vatrogasci su čistili onaj dio staze koji je izgorio u veljači ( prema Griškom mostu) kao i okoliš ostataka crkve Sv.Jurja i kalca na Kotoru. Nadamo se samo da će se i najavljeno obilježavanje crkvenih objekata po Kotoru i zaštićenih hrastova u Guljanovom dolcu uskoro ostvariti.
Tanja