Planinarsko  društvo  „Strilež“ organizira radnu akciju u subotu  24.03.2012.g.

 

Okupljanje:u  9,00 sati  na Macelu.
Eko- akcija čišćenja plastičnog otpada uz  novi put duž Dubračine na potezu od Macela prema Ikarplastu –  potrebno je uzeti rukavice i eventualno škare za grane.

Uređenje novog prilaza prema Kotoru , od Macela – potrebni su krampovi, lopate, grablje.

Uređenje prilazne staze Guljanovom dolcu od crkve Sv.Trojice,  izradom malih kamenih piramida za markacije – potrebne rukavice.

U isto vrijeme i članovi Udruge umirovljenika “Sunce” održavaju akciju uređenja okoliša na Macelu.

U slučaju veće kiše, akcija se odgađa.

Tanja

Opis radne akcije
Nas 4 (G-đa Dusper, Anamarija ,Ina i ja) smo očistile sve plastične vrećice zakačene po granama bagrema, kupina, izgreble se i kroz rukavice, ali uspjele očistiti put uz Dubračinu od Ikarplasta prema Macelu. Još je ostao dio od Ikarplasta prema centru.

Željko, Josip, Miodrag i Joso su uređivali novi prilaz za Kotor od Macela a sad  je taj prilaz tako dobro uređen da ćemo morati na isti način i dalje nastaviti 🙂

Marin i mlađa ekipa su bili na potezu od crkve Sv.Trojice prema Guljanovom dolcu i napravili male kamene piramide koje će na tom travnatom dijelu služiti kao markacije. Skupa sa školarcima iz Eko-škole V.Nazor i Olgom Arnaut cijela staza za Guljanov dolac i zaštićene hrastove  bit će markirana na poseban način, a više informacija ovaj tjedan.

Većina naših članova , koji su ujedno i članovi Udruge umirovljenika Sunce, čistili su okoliš na Macelu prema cesti – treba doći vidjeti kako to sada lijepo i uredno izgleda. Za sve članove je na kraju akcije bio organiziran ručak kojeg su priredile članice Sunca

Tanja