Obavijest: 21.6.2012.  nema sastanka, a od 28.6.2012. sastanci su u 20 sati na Macelu !