Crikvenica, 5.01.2019.

 

Temeljem čl.2. Statuta Planinarskog društva Strilež,  Izvršni odbor je na 11. sjednici  održanoj 17.12.2018. donio sljedeću odluku :

 

O D L U K A

o primjeni

PRAVILNIKA O ORGANIZIRANJU I VOĐENJU
PLANINARSKIH IZLETA, TURA I POHODA U HPS-u

 

PD Strilež će od 1.1.2019.g. primjenjivati ovaj pravilnik kojeg je donijela Skupština HPS-a dana 2.4.2016.g.

 

Pravilnik o organiziranju i vođenju planinarskih izleta – HPS   

 

Odluka stupa na snagu danom godišnje skupštine društva.

 

Ovom odlukom se dodatno uređuje postupanje po pojedinim člancima Pravilnika HPS-a:

Ad čl.3

Izvršni odbor PD Strilež donosi odluku i obraća se stanici vodiča u slučaju manjka raspoloživog vodičkog kadra unutar društva.

Ad čl.6, stavak 4:

Novac koji se prikuplja za troškove prijevoza i/ili smještaja  na društvenom izletu uplaćuje se u blagajnu (vodeći računa o blagajničkom maksimumu) i na žiro-račun PDS-a, a nastali trošak plaća se prema pristiglom računu prijevoznika/pružatelja usluga.

Ad čl.10 stavak 1:

  • Obrazac prijave na izlet određuje Izvršni odbor PDS-a.

Ad čl.10 stavak 3:

  • Prema godišnjoj odluci Izvršnog odbora PDS-a, utvrđuje se način na koji redovitiji ili aktivniji članovi društva ostvaruju prednost pri prijavljivanju.
  • Redoslijed prijava i konačan popis sudionika izleta utvrđuje vodič uz suglasnost blagajnika ili drugog ovlaštenog člana organizatora.
  • Povrat uplaćenih novčanih iznosa za planirani izlet nije moguć, osim u opravdanim slučajevima, a odluku o tome donosi vodič izleta u dogovoru sa organizatorom.

Pravilnik HPS-a je dokument višeg ranga u odnosu na Odluke u društvu, a za sve nedoumice oko tumačenja Pravilnika, nadležna je Komisija za vodiče i stanice vodiča.                                                 

                                                                         Predsjednik društva

                                                                           Tanja Malovoz