PROGRAM IZLETA I AKCIJA ZA SVIBANJ 2013.g.

 

1.5.13. srijeda Hodit,čakulat i Dobrinjštinu upoznat

okupljanje u Polju , otok Krk do 9 sati Organizatori:

 PD  Obzova i TZ Dobrinj

4.5.13. subota radna akcija  –                           za Pješačenje

okupljanje u 14 sati (dogovor na

sastanku četvrtkom)

5.5.13. nedjelja 100 žena na Planiku Poklon-Planik-Korita

HPO vrh

organizator: PD Lisina, Matulji

11.5.13. subota radna akcija  –                           za Pješačenje

okupljanje u 14 sati
(dogovor na sastanku

četvrtkom)

12.5.13. nedjelja NP Paklenica: Anića kuk,         špilja Manita peć

HPO vrh

izlet će biti organiziran,
uz osiguran prijevoz, ako se prijavi dovoljno zainteresiranih
18.5.13. subota radna akcija  –                           za Pješačenje

okupljanje u 14 sati

(dogovor na sastanku

četvrtkom)

19.5.13.

nedjelja

24.Pješačenjem

do zdravlja

okupljanje na Trgu S.Radića,        polazak u 10:00 sati

staze: Ljubavna c. – Kavranova – Sopalj – Tribalj i Rimska staza uz
Dubračinu do Triblja

26.5.13. nedjelja

DANI HRVATSKIH PLANINARA – ŽUMBERAK

HPO vrhovi: Ješmište i Pliješ organizator:    PD Dubovac, Karlovac

 


Važna napomena: Konačni plan puta dogovorno će se odrediti na sastancima četvtkom prije vikenda.


 

Mole se svi članovi društva,  da se odazovu akcijama pripreme staza za „Pješačenjem do zdravlja“,  kako bi što kvalitetnije pripremili naš tradicionalni pohod 19.05.

Sastanci se održavaju u sali za sastanke Sportske dvorane

svakog četvrtka u 20:00 sati , od 09.05.

02.05. je sastanak još u 19:30 sati!

Mail:  pd.strilez@gmail.com ili info@pd-strilez.hr ili tanja@pd-strilez.hr         

mob. 091 – 250 -9878

Web: www.pd-strilez.hr


Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPSa za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće su promijene plana ili potpuno otkazivanje izleta .