Program izleta za   članove PD Strilež

KALIĆ STIJENA – KORENSKI VRH                                 1 010 m              –    HPO vrh, 1 101 m

23.03.2014.g. – nedjelja

Polazak 7:30 sati iz Crikvenice -autobusna stanica , prolaz kroz Selce i autobusnu stanicu u Novome.

CIJENA prijevoza autobusom:  85 kn

Vožnja do Krasna , gdje će biti pauza za kavu i kupnju sira. Nastavak vožnje prema Donjem Kosinju. Kod sela V.Rudinka izlazi   A grupa

Uspon na Kalić stijenu i Korenski vrh : oko 5 sati hoda

Od ceste , ide se asf. cestom 500 m do zadnjih kuća gdje se desno odvaja makadamski put i gdje počinju plan.markacije. Uspon od sat vremena je lagan , do pod vrh gdje je teren strmiji, a sam završni uspon je po stijenama i nešto zahtjevniji. S vrha se pruža pogled na Lipovo polje i meandar rijeke Like. Nastavak staze za Korenski vrh je dijelom kroz šumu,  a dijelom po razlomljenim stijenama. Od šire livade slijedi završni uspon na Korenski vrh. Pred samim vrhom lijevo je kratak odvojak do kutije sa žigom, a desno je još 3 minute do samog vrha. Povratak prema Kuterevu spušta se strmo kroz bukovu šumu i završava u selu Duliba – Šporčići. Autobus ovdje čeka A grupu.

Oprema: uobičajena planinarska oprema, hrana i piće iz ruksaka.

 

B grupa: Nakon odlaska A grupe, nastavljamo vožnju autobusom u pravcu Kosinja i Kosinjskog Bakovca. Od gostione „Kod Slavka“,  pješačimo 1,6 km do lokaliteta prve tiskare i starog grada Ribnika. Nakon obilaska lokaliteta, vozimo se autobusom kroz Bakovac do crkve sv.Vida . Povratak prema Gornjem Kosinju. Kod kamenog mosta iznad Like, pauza za fotografiranje. U Donjem Kosinju obilazak crkve sv.Ivana. Vožnja do Kopija i obilazak volonterskog kampa. Spust pješice kroz šumu do Kutereva ( 20 do 30 minuta hoda). Obilazak Utočišta za medvjede. Odlazak do autobusa i vožnja do 4 km udaljenog zaseoka gdje čekamo A grupu.

Povratak u Kuterevo i pauza za ručak. Cijena i ponuda ručka  – obavijest slijedi!

Obilazak Utočišta uz donaciju novčanog priloga od 10 kn po osobi.

U povratku, obilazak Svetišta Majke Božje od Krasna.

Polazak za Crikvenicu: u kasnim poslije podnevnim satima

Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.  U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće su promijene plana ili potpuno otkazivanje izleta  .