U koliko nas vrijeme posluži, u subotu 21.02.2015. idemo  na radnu akciju na Kotor.

Okupljanje: u  14 sati ispred sportske dvorane

Ponijeti vlastite rukavice, škare za živicu i granje, pilice, okrjepu

Cilj nam je očistiti prilaz crikvicama oko šterne.

Ako nas bude malo – samo oko Sv.Jurja, a u koliko nas dođe više i oko crkve sv Šimuna i Jude Tadeja.