SREDNJI VELEBIT : METLA 1288m – LJUBIČKO BRDO 1320m
                          nedjelja 5.8.2018.g.
     

Polazak u nedjelju 5.8.2018.. u 6:30 sati iz Crikvenice, osobnim automobilima. Vozačima se nadoknađuje trošak goriva.

Vožnja preko Karlobaga do Baških Oštarija. Ako bude potrebno, u hostelu u  Baškim Oštarijama ćemo napraviti kafe pauzu.

Baške Oštarije (920 mnm)  – Metla (1 288 m) oko 2 sata uspona

Aute ćemo parkirati do crkve i krenuti sporednom cesticom , pa preko livada 30′ do odvojka na Ljubičko brdo. Dalje  cestom pokraj vodospremnika u podnožje Filipova kuka i do ponora Crno vrelo. Tu je na livadi okretište makadamske ceste, a markacija nastavlja slabijim kolnim šumskim putom. S puta se desno u šumi odvaja markacija za uspon na Crni vrh (1197 m – od odvojka do vrha je 35′ uspona), a markacija za Metlu nastavlja ravno prema Metlačkom razvršju. Put poslije presijeca jednu šumsku cestu i vodi dalje preko proplanaka i kroz šumu do odvojka za Oštri Kozjak i Jadovno, a 20′ zatim stiže na Metlu. Povratak istim putem.

Baške Oštarije (920 m) – Ljubičko brdo (1 320m) 1:30 sat uspona

Povratak do križanja staza –  gdje  markacija skreće lijevo s makadamskog puta. Slijedi 30′ strmog uspona do travnatog pojasa, gdje put zakreće lijevo  i uspinjući se strmo grebenom stiže se do vrha za 30′. Zahvaljujući položaju, s vrha se otvara širok vidik, koji istodobno obuhvaća vrhunce južnog Velebita, more, Liku, Dabarske kukove i oštarijsko polje. Povratak istim putem.

Polazak  za Crikvenicu: oko 18:30 sati 

Savjeti i preporuke: Ponijeti sa sobom dovoljne količine vode za piće, zaštititi se od sunca ,  obratiti posebnu pažnju na  zmije.

 

Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.  U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće su promijene plana