pd Strilež.jpg                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  KOPE 1.-2.6.2019.

Opis puta:

1.6. subota  U 6 sati polazak iz Crikvenice  – vožnja od cca 3h do Velenja

10-12h muzej rudarstva u Velenju

Nastavak vožnje do Slovenj Gradeca

Oko 13h dolazak do Lukovog doma , pokraj Grmovškove koče , Kope (1373m) – smještaj i ostavljanje viška stvari

14h polazak  na planinarenje

A grupa 3 ili četiri sata hoda

Grmovškov dom – Ribnička koča – ukupno 1:30min – A (ukupno 5,2km, uspon 225,  silazak 96m – A može nastaviti do Jezerskog vrha (Ribnički vrh)  ili do jezera još oko pola sata

B grupa : 2 sata

Grmovškov dom – Črni vrh 1543m , sat u jednom smjeru  (ako im se ne ide do koče)

 

2.6. nedjelja

Nakon doručka, najkasnije u 8 sati  polazak na planinarenje

A grupa:  Grmovškov dom – Velika Kopa 1541m – Mala Kopa – Koča Planinc 1010m –  2h

B grupa:  Grmovškov dom – vrh Velika Kopa , 40min u jednom smjeru – povratak       

           

G grupa – opcija L&L (Laško i ligeštul J )

Polazak s Kopa u ranim popodnevnim satima.

U poslijepodnevnim satima vožnja do Mozirja i obilazak Arboretuma Mozirski gaj.

Cijena: autobus  220 kn

            Lukov dom : 22€ spavanje, večera i doručak

             Muzej premogovništva, Velenje:  11€ odrasli, 9€ umirovljenici, umanjeno za 10% popusta za grupe. U ulaznici je i  rudarska malica (kranjska kobasica, kruh i sok ). Arboretum 5€. Kombinirane ulaznice za posjet Muzeju i Arboretumu su povoljnije.

 

Prijavom na izlet svaki član Društva potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost. Sudionik je dužan tijekom izleta slušati upute vodiča. U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, vodič ima pravo promijeniti rutu ili otkazati izlet.