LD KALAC –KANCULOVA GLAVA (1 120m) , nedjelja, 09.02.2020.

DSC07172

 

Polazak:  iz Crikvenice u  8:30 sati s parkirališta  na obali

Prijevoz: osobnim automobilima do LD Kalac na 770 mnm (uz nadoknadu troška prijevoza vozačima). Cesta do lovačke kuće je asfaltirana , popravljena pred par godina.

 

Kanculova glava (1120 m) je najviši vrh Kobiljaka i viši je od HPO vrha Velikog Kobiljaka (1 119m) . Pogledi s travnatog vrha prošaranog stijenama su otvoreni prema Gorskom Kotaru, a kratkim spustom do stijena, otvara se široki pogled i prema moru.

 

Staza: nezahtjevna, planinarski markirana staza . Više opreza je potrebno kroz šumu gdje se treba provlačiti ili pregaziti pala stabla i pod samim vrhom na stjenovitom dijelu.

Vrijeme obilaska : oko 4 sata hoda 

 

Hrana i piće iz ruksaka, oprema primjerena zimskim uvjetima.

           

Vodič će se odrediti naknadno.

 

Prijave na sastancima četvrtkom.

 

Prijave na sastancima društva četvrtkom. Prisutni na pohodu dužni su pridržavati se uputa vodiča. Vodič zadržava pravo promjene satnice i rute ovisno o okolnostima. Opremu prilagoditi vremenu i godišnjem dobu. Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost