Program izleta za članove PD STRILEŽ

JUŽNI VELEBIT

Veliki Sadikovac (HPO vrh) 1286 m, Ždrilski kuk 1165m ,  nedjelja 11.07.2021.

 

Polazak: u 6:00 sati sa autobusne stanice u Crikvenici, Selce (ukrcaj na stanici na magistrali), Novi – autobusna stanica 6:15 h, Senj – autobusna stanica 6:40 h

Povratak: cca  u 19 sati iz  Baških Oštarija

Prijevoz: posebnim autobusom , cijena 100,00 kn  po osobi

 

Veliki Sadikovac je istaknuto brdu jugoistočno od Oštarija s dva vrha i prostranim travnatim sedlom između njih. Vrh je orijentiran na ličku stranu i pripada južnoj skupini  velebitskih vrhova.  Ovaj vrh se smatra jednim od ljepših vidikovaca na južnom Velebitu (pogled prema Konjevači, Metli, Ljubičkom brdu, Crnom vrhu, Baćić kuku,…).  Ždrilski kuk smješten je istočno od Baških Oštarija. Nalazi se zmeđu Šupljeg kuka sa lijeve i vrha Vlake sa desne strane. Kameniti vrh  izdiže se iznad Ždrila i šumskog zelenila, sa vršnim grebenom. Vrlo razgledan vrh.  Između Ždrilskog kuka i vrha Vlake na  prijevoju „Ždrilo“ nalazi se lijepo  i moderno uređeno sklonište Ždrilo (1010m).

 

Opis: vozimo se magistralom do Karlobaga i nastavak za Baške Oštarije. Zaustavljamo se u Oštarijama pored hostela gdje će biti pauza za kavu i spremanje za turu koja bi trebala početi  do 9h

Početak uspona na Veliki Sadikovac (grupa A i B) je pored prijevoja Takalice (autobusom do prijevoja). Markirana planinarska staza vodi u gustu bukovu šumu, dijelom šumskom vlakom , travnatim grebenom. Oštriji dio uspona je kratak (cca 15tak min) kada je izlazi na  položeniji travnati hrbat kojim se po dobro ugaženoj planinarskoj stazi stiže na drugi kraj grebena, odnosno do označenog vrha (1:30 min)  Nakon povratka (grupa B) moguć je odlazak sa vodičima  (Laura, Tanja) od crkvice u Baškim Oštarijama šumskom cestom do umjetnog jezerca u podnožju Filipovog kuka (lagana šetnja) ili odlazak do Kubusa. Grupa A spušta se do Sladovačkih dolaca (cca 40 min) gdje se odvaja markacija za Konjevaču, Brušane i nastavlja  do križanja puteva na Piskovitoj kosici(cca 1:20 min)  gdje siječe VPP. Staza  nastavlja do sedla Ždrilo gdje se nalazi sklonište i u blizini vrh (dijelom uspon po kamenjaru (cca 1h).Povratak kružno od Piskovite Kosice preko Medina  dolca, Sladovačke livade do Baških Oštarija (dijelom šumom, livadom) cca 3h. Satnica je orijentaciona i ovisi o kondicijskoj spremnosti planinara.

 

Zahtjevnost izleta: V. Sadikovac- kondicijski  nezahtjevno (1:30h do vrha), tehnički nezahtjevno,

Ždrilski kuk – kondicijski zahtjevno (više od 7 sati hodanja+pauze), tehnički nezahtjevno (do skloništa

                        Ždrilo) umjereno zahtjevno (dijelom upotreba ruku do vrha Ždrilskog  kuka)

 

Obavezna oprema: standardna pl. oprema primjerena godišnjem dobu,

Obavezni dokumenti:planinarska iskaznica HPSa; osobna,  zdravstvena iskaznica

Prehrana: iz ruksaka, u hostelu je moguće konzumiranje hrane i pića te kupnja sira u sirani koja se nalazi cca 100m od hostela , ponijeti dovoljno tekućine za piti

Prijave i informacije: Strilež izleti (viber), telefon vodiča 091 958 4154, plaćanje četvrtak od 19-20:30 u prostorijama PD Strilež ili na rn društva                                     

 

Vodič: A/ M. Dražul-Kraljić tel 091 958 4154, I. Vretovski ; B/Tanja Malovoz (iskusni planinar), Jurin L

Napomena: ovisno o vremenskim prilikama  moguća je promjena rute (grupa A –bez V.Sadikovca)

 

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene   psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na

istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta,

odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu