poštovani, 

prisiljeni smo otkazati našu Misečinu – kombinacija požara i jake bure koja bi po prognozi trebala puhati sve do četvrtka, prisilila nas je na odluku o otkazu.O T K A Z A N O !

Zbog požara koji je u ponedjeljak 8.8.2022. poharao i dio Ljubavne cestice i opasnosti da bi nagorjela stabla mogla padati uslijed jake bure, ovaviještavamo svih da se neće održati ovogodišnji noćni uspon  do Kavranove stene!