MAŠKARANO VALENTINOVO

subota 11.02.2023.

za sih maškaranih ili nemaškaranih ki vole hodit va prirodu

kade: spod Murvice, na Trgu, od 10 ur

gremo ća  na 10:30 ur

Kamo gremo: najprvo po Ljubavnoj cestice do gradine Badanj kadi ćemo počinut (oko ura hoda od centra), a onda se spustit na cestu i preć put Kostelja.

Komu je dosta hoda, vrnut će se valje put Crikvenice lipun stazon uz Dubračinu (još ura i pol hoda , s pauzun na Labirintima) , a za one ki moru još i uzbrdo , poć ćemo do Kostelja pa stazicami do Slanog potoka i tek onda put Crikvenice          ( ovo će bit uru i kvarat duže od prve grupe)

Omaškarajte se, ma pažljivo , da roba ne smeta hodu! I dobre, čvrste postoli na noge sakako! Bočicu vode zamite, i čagod za prigrist!

Na seh će pazit člani PD Strilež ki znaju si puti va okolici!

Oni ča će manje hodit, doć će nazad do centra iza ure, a ovi drugi iza dve.

Odazivom na izlet svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa uvjetima izleta te da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da izletu pristupa na vlastitu odgovornost, da će se pridržavati plana izleta, uputa i odluka vodiča.

Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta prema uvjetima na terenu.