Program izleta za članove PD STRILEŽ      

 n e d j e l j a 26.03.2023.

Baška – Diviška

Polazak:  u 8:00 iz Crikvenice kraj Inine benzinske pumpe na obali

Prijevoz: osobnim automobilima uz nadoknadu troška goriva vozačima (0,25 €/km )

                                                        uz prijavu napišite da li ste voljni voziti.

Opis puta: idemo na otok Krk do Baške ( vozimo se oko sat vremena) i  autima još savladavamo uspon do parkinga ispod crkve Sv. Ivana od kuda krećemo na našu stazu „Put ka mjesecu“. Sat vremena laganog uspona sa prekrasnim pogledima na Bašku. Kratko skrećemo na vidikovac Stražice sa kojega se otvaraju vidici na Bašku, otoke i masiv Velebita. Vraćamo se s vidikovca i nastavljamo stazom do ruba šume i početka Mjesečevog platoa. Staza nas dalje vodi dijelom po krševitoj „Mjesečevoj površini“, a dijelom po makadamu. Prolazimo uz suhozide, „kamene cvjetove“ – mrgare koje ćemo obići i nakon otprilike sat i pol dolazimo do slikovite Lokve Diviške na visini 450 m. Lokva kao i vrh Diviška na n/m visini 471 m ( do kojeg dolazimo kratkim usponom po kamenjaru iznad lokve) nalazi se na podrućju posebnog ornitološkog rezervata Kuntrep – najstarijeg ornitološkog rezervata na svijetu. (proglašen 1969.g.). Rezervat je stanište bjeloglavih supova, orlova zmijara, sivih sokola i drugih vrsta. Sa vrha se pružaju prekrasni pogledi na Velebit, Velebitski kanal, Senj, more i otoke. Nakon pauze vraćamo se istim putem natrag.

Težina:  kondicijski nezahtjevno, tehnički nezahtjevno, potreban oprez pri hodu po kamenom kršu

Oko 4 sata hoda + pauze                 

Podloga terena:  građena staza kroz šumu, makadam, kameni krš                      

Oprema : obavezne planinarske cipele, štapovi, odjeća prilagođena vremenskim uvjetima

                 Preporuka kabanica i mali kišobran                                                                                                                             

Hrana i piće iz ruksaka 

OBAVEZNO: osobni dokumenti, zdravstvena iskaznica, 

                      planinarska iskaznica s plaćenom članarinom za 2023. godinu

Prijave i informacije: Viber grupa Strilež PRIJAVE / LAURA 098 395 733

Vodič :  Laura Jurin

Odazivom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene psihofizičke uvjete za

sigurno sudjelovanje na istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati     plana izleta, odluka i uputa vodiča Vodič ima pravo izmjene programa izleta obzirom na objektivne okolnosti na terenu