Pravilnik o organiziranju i vođenju izleta

Pravilnik o organiziranju i vođenju izleta

Na temelju  čl.28 Statuta Planinarskog društva Strilež i odluke Izvršnog odbora  , na Skupštini održanoj 27.12.2012. donosi se

Pravilnik o organiziranju i vođenju izleta

 

 

Ovim pravilnikom određena su pravila pripreme, organizacije i vođenja izleta, kao i sve druge obaveze svih sudionika izleta.

 

Čl. 1

Vodiči izleta obavezni su izlet organizirati sukladno pravilima HPS, u skladu sa stečenim nazivom, pridržavati se planinarske etike i drugih sigurnosnih uvjeta.

Vodič u zavisnosti od težine izleta i broja sudionika određuje pomoćnog vodiča i njihov broj koji imaju ista prava kao i vodič. Sudionici izleta dužni su slušati vodiča, na izletu se kretati i ponašati po uputama vodiča, bespogovorno uvažavati njegove odluke te pridržavati se planinarske etike.

Vodič ima pravo isključiti iz izleta planinara koji nema odgovarajuću opremu i fizičku spremu ovisno o zahtjevnosti, svojim ponašanjem ometa i ugrožava sigurnost ostalih planinara, zanemaruje etička načela te ga prijaviti Sudu časti.

Čl. 2

Vodiči izleta imenuju se u godišnjem planu izleta, po potrebi u dogovoru sa Stanicom planinarskih vodiča, koji se donosi do kraja tekuće kalendarske godine uz mogućnost zamjene u izvanrednim okolnostima, a u dogovoru s predsjednikom Društva i sa Izvršnim odborom.

Čl. 3

Vodič izleta dužan je planirani izlet najaviti najmanje 30 dana prije izleta na društvenom sastanku, a najkasnije 15 dana prije izleta dostaviti pisani materijal za sastanak društva i za objavu na  web stranici Društva i  na oglasnoj ploči .

Objava izleta mora obavezno sadržavati opis puta, odredište , predviđene troškove i cijene,  te podatke o tehničkoj i fizičkoj zahtjevnosti izleta, dužini hodanja izraženoj u satima i o potrebnoj opremi i tehničkim pomagalima potrebnim za realizaciju.

Čl. 4

Na obavijesti o izletu mora biti naveden rok za prijavu i uplatu troškova izleta.

Sudionici izleta dužni su, do roka navedenog u planu izleta, izvršiti uplatu novca za pokriće troškova, kako bi se izbjegle nedoumice i problemi pri organizaciji i ugovaranju prijevoza.

Čl. 5

Troškovi prijevoza planiraju se prema troškovima za 80% popunjenih mjesta u autobusu  uvećanih za 5 %, a vodič odlučuje o odgodi izleta 3 dana  prije polaska, ako nema dovoljan broj uplaćenih prijava ili najkasnije dan prije izleta uslijed vremenskih i sličnih nepogoda.

U tom slučaju vodič je dužan pravovremeno obavijestiti sve prijavljene za izlet.

Čl. 6

Pri planiranju troškova izleta vodiči moraju voditi brigu da se svi bitni troškovi izleta namire iz sredstava za dotični izlet.

Vodiči su oslobođeni plaćanja troškova izleta (troškova prijevoza i troškova noćenja).

Vodičima izleta se priznaju i nadoknađuju troškovi organizacije izleta (računi za telefon, mobitel i poštarinu),  ako za to postoji opravdan razlog.

Čl.7

Prednost kod upisa za izlet imaju članovi matičnog PD-a koje organizira izlet, s plaćenom članarinom za tekuću godinu , ako do određenog roka izvrše uplatu troškova izleta (članak 4.).

Po istoj cijeni , potom , na izlet mogu i članovi ostalih planinarskih društava uz obaveznu važeću planinarsku iskaznicu, do popunjavanja predviđenog broja.

Prijavom na zakazani izlet svaki sudionik potvrđuje:

– da je upoznat sa razrađenim planom izleta i da je s njime suglasan,

– da ispunjava neophodne psihofizičke uvjete (zdravstveno stanje i kondicija) za

nesmetano sudjelovanje na izletu,

– da ispunjava tražene tehničke uvjete (odgovarajuća odjeća, obuća i oprema) za

sigurno učestvovanje na izletu.

Čl. 8

Povrat uplaćenih novčanih iznosa za planirani izlet nije moguć, osim u opravdanim slučajevima, a odluku o tome donosi voditelj izleta.

 

Čl. 9

Nakon izleta vodič u roku od tri radna dana mora podnijeti pismeno izvješće i obračun troškova i predati ga predsjedniku odnosno blagajniku Društva, a polog gotovine blagajniku izvšiti odmah, odnosno, najkasnije u roku od 3 dana .

Na temelju izvješća , Predsjednik Društva podnosi izvješće Izvršnom  odboru o

obavljenim izletima.

Čl. 10

Za tumačenje ovog pravilnika nadležan je Izvršni odbor Društva.

Čl. 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na oglasnoj ploči i web stranici društva, a primjenjuje se od 1.1.2013.g.

Predsjednica PD Strilež

Tanja Malovoz

(Visited 53 times, 1 visits today)

Ostavi komentar: