Program izleta za članove PD Strilež

STAZA VALOVA I STAZA KUŠA

09.03.2013.g. – subota

 

Okupljanje do  8:00 sati u Crikvenici na autobusnoj stanici

Prijevoz do Selaca: osobni automobili

OPIS PUTA

Grupa A: Iz Selaca do Novog – po stazi valova, uz more, hoda se oko 3 sata.

Grupa B: Iz Crikvenice do Novog – autobusom redovne linije u 9:45 sati. Cijena karte je 25kn (penzioneri stariji od 60 godina imaju 5 kn popusta).

 

A i B grupa Od Kalvarije u Novome, grupe idu zajednički Stazom krša i kuša do Selca . Ova staza prolazi niskim brdovitim grebenom prosječne visine do 220 m nadmorske visine, koji odvaja Vinodolsku dolinu od mora. Greben je strm prema Vinodolskoj dolini, dok je nagib prema moru blag.

                                                                        

DUŽINA HODANJA :

 

A grupa: oko 6 i pol sati

B grupa: oko 3 i pol sata

 

Vodič : Iva Halasz

 

Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPSa za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost.

 

U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti,

moguće su promijene plana ili potpuno otkazivanje izleta  .