Program izleta za članove PD Strilež

KOTOR – BARCI – ŠARARI – ZORIČIĆI – KOTOR

Prebačeno na  20.01.2013.g. – nedjelja

 

Polazak

8:30 sati iz Crikvenice -autobusna stanica

 

OPIS PUTA

Iz Crikvenice, makadamskim putem do  raskršća na Japnenici – prva pauza pokraj nove info –ploče.

Nastavak stazom prema Stolniču (po želji kraće zaustavljanje radi uspona na vršni dio). Iza toga spuštamo se na „rimski“ most, prelazimo ga i nastavljamo prema crkvi Sv. Ane ,  te kroz Barce prema  Šararima. Slijedi uspon prema Zoričićima pa  spust preko Ladvića, Dolca natrag na Japnenicu.


B grupa: do Rimskog mosta zajedno sa ostalima. Povratak na Stolnič, odlazak do Dolca i spust u Crikvenicu.

 

TEHNIČKA ZAHTJEVNOST: nije zahtjevno

 

FIZIČKA ZAHTJEVNOST : nije zahtjevno

 

DUŽINA HODANJA : oko 5 sati

 

Prijavom na izlet, svaki učesnik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPSa za tekuću godinu, te da pristupa izletu na vlastitu odgovornostU slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, moguće su promijene plana ili potpuno otkazivanje izleta  .